Wybory towarów w sklepie a CO2

Możesz zdecydować o ratowaniu klimatu Ziemi nawet wtedy, gdy po prostu robisz zakupy. Swoimi decyzjami w czasie codziennych zakupów dajesz bowiem sygnał producentom, aby produkowali więcej lub mniej towarów o wysokim śladzie węglowym.

 

Coraz częściej słyszy się o śladzie węglowym.

Czy wiesz co to jest?

„Ślad węglowy” to całkowita emisja gazów cieplarnianych, którą można przypisać danemu produktowi w ciągu całego jego cyklu życia. Co to oznacza? Otóż kiedy kupujemy jakikolwiek towar, musimy zdawać sobie sprawę, że musiał zostać do sklepu przywieziony samochodem, który po drodze spalał benzynę, emitując do atmosfery, między innymi, dwutlenek węgla.

Wcześniej powstawał w fabryce, w której zużywano mnóstwo prądu: działały maszyny, ogrzewanie lub klimatyzacja, a może przemysłowe chłodzenie potrzebne w procesie produkcji? To wszystko także powodowało emisję gazów cieplarnianych. Wreszcie zanim produkt został poddany przetworzeniu, trafił do fabryki jako surowiec – musiał więc być przetransportowany. W przypadku produktu żywnościowego, wyhodowanie surowców także przyczyniło się do emisji gazów, a w przypadku półproduktu przemysłowego – jego wytworzenie wiązało się również z emisją. Patrząc teraz z drugiej strony na ten proces, należy wziąć pod uwagę konieczność utylizacji odpadów oraz opakowań, co także obciąża węglowe „konto” danego produktu. A kiedy zliczymy całkowitą ilość dwutlenku węgla, jaką wypuścił dany produkt do atmosfery – otrzymujemy jego ślad węglowy.

Ty decydujesz!

Trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że nikt nie zmusza nas do nabywania jakichkolwiek towarów, a zatem, jeśli decydujemy się na zakup towaru o znacznym śladzie węglowym – bierzemy niejako na siebie część odpowiedzialności za emisję dwutlenku węgla. Oczywiście nikt przy zdrowych zmysłach nie chce przyczyniać się do zwiększania emisji, a zatem warto pamiętać o śladzie węglowym w czasie robienia zakupów. Rzadko kiedy na opakowaniu producent podaje ślad węglowy produktu, choć w niektórych krajach zwyczaj ten jest coraz powszechniejszy, na przykład w Wielkiej Brytanii, gdzie od lat stosuje się bardzo solidną metodologię do obiektywnego i uczciwego obliczania śladu węglowego produktów. Jeśli oznaczenia nie znajdujemy na opakowaniu - musimy kierować się zdrowym rozsądkiem.

Jak poznać towary o niskim śladzie węglowym?

  • Wybieraj towary z bliska, które nie musiały być importowane z odległych lokalizacji
  • Wybieraj towary luzem lub w opakowaniach ekologicznych, unikaj towarów nadmiernie opakowanych, szczególnie w plastik
  • W sklepie spożywczym ogranicz zakupy mięsa i produktów odzwierzęcych na rzecz warzyw i owoców
  • Jeśli masz wybór – kupuj rzeczy nisko przetworzone, szczególnie żywność
  • Nie kupuj rzeczy niepotrzebnych lub w nadmiarze

Dlaczego ograniczanie śladu węglowego jest ważne?

Gazy cieplarniane (a więc między innymi dwutlenek węgla) przenikając do atmosfery ziemskiej, zatrzymują energię słoneczną, przez co nasilają ocieplenie klimatu. Gazy cieplarniane w normalnych warunkach pomagają chronić klimat Ziemi przed nadmierną utratą energii pochodzącej z promieniowania słonecznego, lecz w obecnych warunkach – procesy te zostały zakłócone, a nagromadzenie gazów pełni rolę zbyt szczelnej izolacji: ciepła wciąż przybywa, ale utrudniona jest regulacja temperatury wewnątrz atmosfery. Objawia się to stopniowym i dość powolnym, jednak zauważalnym wzrostem temperatury. Na Ziemi robi się coraz cieplej, co jest przyczyną topnienia lodowców, suszy, ekstremalnych zjawisk pogodowych i zakłócenia równowagi niezbędnej do harmonijnego funkcjonowania całej natury. Podwyższając ślad węglowy przyczyniamy się do pogarszania warunków życia na Ziemi. Swoimi decyzjami w czasie codziennych zakupów dajemy sygnał producentom, aby produkowali więcej lub mniej towarów o wysokim śladzie węglowym.