Smog

Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia co roku na całym świecie smog zabija ok. 6,5 mln osób, a w Polsce – wg Europejskiej Agencji Środowiska - z powodu smogu umiera ok. 50 tys. ludzi. Liczne badania dowodzą, że smog zabija głównie powodując zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, niewydolność oddechową lub paraliż układu krwionośnego, a także wywołując napady astmy i nowotwory.

Czy wiesz, jak bronić się przed smogiem?

Smog składa się przede wszystkim z tlenków węgla, azotu, siarki, metali ciężkich i drobniutkich pyłów (tzw. pyłów zawieszonych), z których szczególnie niebezpieczne są te oznaczone jako PM10 i PM2,5. Mogą one docierać do górnych dróg oddechowych, płuc oraz przenikać do krwi. W skład smogu wchodzą również inne szkodliwe substancje, takie jak pyły czy wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, a te ostatnie wydzielają się m.in. w trakcie spalania drewna iglastego, palenia papierosów, produkcji asfaltu czy pracy pieców koksowniczych, a obecnie znaleźć je można również w spalinach samochodowych i smole.

Z danych podawanych przez aplikację Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wynika, że przebywanie na powietrzu przez godzinę w Krakowie jest odpowiednikiem 2 wypalonych papierosów, w Katowicach - ponad 3, we Wrocławiu - 1, a w Warszawie - 2. Nawet jeśli zrezygnujemy z palenia, dalej pozostajemy pod silnym wpływem rakotwórczej substancji.

JAK WALCZYĆ ZE SMOGIEM?

Można wiele osiągnąć już przez samą zmianę swoich niektórych nawyków:

  1. Staraj się ograniczyć prowadzenie samochodu; jeśli tylko to możliwe, korzystaj z roweru, transportu publicznego czy spaceru.
  2. Dbaj o swój samochód – pamiętaj o regularnych przeglądach, wymianie oleju czy dopompowaniu opon, co może zmniejszyć zużycie paliwa i  emisję spalin.
  3. Unikaj produktów, które uwalniają duże ilości lotnych związków organicznych, np. farb o wysokiej  ich zawartości.
  4. Nie stosuj urządzeń ogrodniczych zasilanych paliwem, dużo bardziej ekologiczne w tym przypadku są urządzenia zasilane prądem

 

JAK CHRONIĆ SIEBIE PRZED ZGUBNYM WPŁYWEM SMOGU?

 

Warto również monitorować stan powietrza i dostosowywać swoje plany do uzyskanego wyniku:

 

  1. Śledź informacje o aktualnym poziomie zanieczyszczeń. Informacje na ten temat znajdziesz na stronach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, instalując jedną z wielu dostępnych aplikacji na telefon, która na bieżąco dostarczy ci informacji na temat stanu zanieczyszczenia powietrza w miejscu, w którym się znajdujesz.
  2. Jeśli wartości są przekroczone lub osiągają stan alarmowy – ogranicz przebywanie na powietrzu dzieci czy osób starszych, a w ostateczności nie wietrz mieszkania i nie otwieraj okien.
  3. Kup domowy oczyszczacz powietrza, który wyłapuje szkodliwe cząstki, oczyszcza powietrze z pyłów oraz zatrzymuje część wirusów i bakterii.
  4. Wyposaż miejsce, w którym mieszkasz i pracujesz w domowe rośliny, które działają jak naturalne filtry. Najbardziej efektywne są draceny, fikusy lub skrzydłokwiaty.
  5. Odżywiaj się zdrowo stosując w swoim jadłospisie pokarmy bogate w witaminy i przeciwutleniacze, które zapobiegają wielu chorobom cywilizacyjnym związanym z zanieczyszczeniami.

Na koniec ciekawostka językowa

Autorem terminu „smog” jest lekarz Harold Antoine Des Voeux, który w 1905 roku połączył angielskie wyrazy „smoke” – dym i „fog” – mgła. Na specjalnej konferencji zorganizowanej przez najstarszą organizację ekologiczną w Wielkiej Brytanii – Coal Smoke Abatement Society (Towarzystwo ds. Walki z Dymem Węglowym) w Manchesterze wykazał, że w 1909 roku smog zabił w Glasgow ponad 1000 osób. Towarzystwo to powstało w 1861 roku w reakcji na zimowy smog spowodowany dymem z pieców węglowych. Brzmi znajomo?