O programie

Wyłącz Zakręć Oszczędzaj to program informacyjno - edukacyjny opracowany przez Fundację Veolia Polska. Jego celem jest zainspirowanie mieszkańców miast do oszczędzania energii i zasobów naturalnych poprzez wskazanie praktycznych pomysłów przydatnych w życiu codziennym.

Razem zadbajmy o środowisko dla nas i naszych dzieci

- Żyjemy w świecie, w którym coraz bardziej palącą kwestią staje się racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi. Priorytetem dla nas jest wspieranie harmonijnego i zrównoważonego rozwoju miast i przemysłu przy zachowaniu szczególnej troski o środowisko naturalne oraz walka ze skutkami zmian klimatycznych - mówi Izabela Rakuć-Kochaniak, Prezes Zarządu Fundacji Veolia i Dyrektor ds. CSR Veolia Energia Polska. - Chcemy wzajemnie inspirować się jak oszczędzać prąd, wodę i ciepło, aby chronić środowisko, a przy okazji zaoszczędzić pieniądze. Temu służy nasz program.

Składa się on z kilku bloków tematycznych: podpowiadamy mieszkańcom, jak żyć ekologicznie, z zachowaniem szacunku dla natury w kuchni, łazience, domu i poza nim. Porady tematyczne poświęcone są oszczędzaniu wody, prądu, segregowaniu odpadów oraz dbałości o środowisko. Porady wyświetlane są na monitorach zainstalowanych w blokach mieszkalnych polskich miast w bardzo skrótowej formie, natomiast ich rozwinięcie znaleźć można na specjalnie utworzonej na potrzeby programu stronie internetowej www.ekoporady.com.pl.

- Zachęcamy mieszkańców do korzystania z praktycznych porad – mówi Izabela Rakuć-Kochaniak – ponieważ głęboko wierzymy w to, że jedynie wspólnym wysiłkiem jesteśmy w stanie powstrzymać zmiany cywilizacyjne niekorzystne dla środowiska naturalnego i zadbać o jakość życia na Ziemi dla przyszłych pokoleń. Razem tworzymy, rozwijamy i wdrażamy rozwiązania, które mają na celu zwiększenie dostępności zasobów naturalnych, ich skuteczną ochronę oraz odnowę.

Fundacja Veolia Polska jest fundacją korporacyjną działającą od 2015 roku. Swoje wsparcie kieruje do społeczności lokalnych na terenie działania spółek grupy Veolia w Polsce. Działalność Fundacji Veolia Polska koncentruje się na wzmacnianiu współpracy międzysektorowej, wspieraniu projektów dedykowanych społecznościom lokalnym i poprawie jakości ich życia w obszarach związanych ze zrównoważonym rozwojem. Zgodnie z mottem „Współpraca w dobrym klimacie”, we współpracy z miastami realizuje działania na rzecz ochrony środowiska, bioróżnorodności, edukacji ekologicznej i innowacji społecznych.